top of page

De zin en de onzin van het stellen van doelen en intenties.

Het nieuwe jaar is gestart. Daarom hoor je veel over het stellen van doelen en intenties. Graag wil ik het met jou vandaag eens hebben over de zin en de onzin van het stellen van doelen en intenties.


Ø Laat ik eerst beginnen met het verschil tussen doelen en intenties te verduidelijken op mijn manier.


Wat zijn intenties?


Een intentie is een #gedachte die specifiek en actiegericht wordt uitgedrukt, zoals:

“Vandaag krijg ik X moeiteloos voor elkaar”

“Ik zie overal mogelijkheden mbt. Y.”

“Ik ga deze week zoveel mogelijk focus leggen op Z”


Intenties zijn gedachten. Gedachten van waaruit gerichte handelingen met een veronderstelt resultaat (kunnen)uit verder vloeien.


Intentioneel betekent bewust of opzettelijk handelen of gemotiveerd iets doen.

Met andere woorden, intenties helpen je om bewuste gedragingen neer te zetten om een bepaald doel te bereiken. Bewust of intentioneel #gedrag is datgene wat je doet én wat anderen van je zien of horen.

Ben je nog mee? Ok, super!


Een intentie ligt dus aan de basis van elk gedrag. Het is het startpunt van je gedrag.

Een intentie kan positiefgericht of negatiefgericht zijn. Je intenties positief gericht maken, kan helpen om sneller je resultaat te krijgen.


Het gedrag dat hoort bij een intentie dient meestal om ergens van los te komen (zoals een negatieve ervaring, negatief resultaat, een negatieve situatie, te weinig klanten, te weinig winst, te weinig tijd…) en/of om iets te bereiken of na te streven (zoals zichzelf goed voelen, een betere resultaat, een leukere job, een leukere woon – en werkomgeving, meer klanten, …). Het negatieve en het positieve ligt dus in elkaar verweven.Ø Hieronder vind je 8 tips om je intenties tastbaar te maken.


1. Daily journaling : Een persoonlijk en leuk dagboek kan helpen om jouw intenties tastbaar te maken.

2. Just Start : Vooraleer je kan starten met intenties dien je dus bewuster te worden van de situatie waarin jij je bevind en wat je graag zou willen veranderen.

3. Take notes : Noteer bijvoorbeeld elke dag van de komende week waarvan je wil loskomen.

4. The Why? : Waarom is het noodzakelijk om hiervan los te komen? Wat is de ernst en de frequentie van de huidige situatie. en wat motiveert jou om hiervan los te willen komen?

5. Scharpen your Intention : Wat zijn de positieve handelingen die je wil stellen in de toekomst.

6. Little Daily habbits : Schrijf bijhorende “kleine” gedragingen uit, die je (dagelijks) kan te stellen om een meer positieve situatie te verkrijgen.

7. Feel the change : Beschrijf de termijn waarbinnen je verandering wil merken. De termijn waarbinnen je verschil wil merken, bepaalt vaak de intensiteit waarmee je eraan dient te werken.

8. Inspiration-barometer : Maak een inspiration-barometer en duidt aan hoe jij jezelf voelt bij het resultaat dat je tot hiertoe hebt bereikt.Wat zijn doelen?


Doelen zijn resultaten die je wil bereiken en/of situaties die je wil behalen.


Er zijn verschillende soorten doelen :

zoals persoonlijke en business doelen, kleine en grote doelen, goede doelen.

Doelen zijn altijd tijdsgebonden. Je hebt ze gerealiseerd of niet gerealiseerd binnen de voorziene tijd.

Het zetten van doelen voelt vaak niet fijn aan, omdat we er vaak té ver af staan in ons dagelijks leven. Daardoor worden doelen vaak niet “juist” geformuleerd.

Hoe groter de noodzaak van de doelen, hoe meer druk en stress we zullen ondervinden om het te realiseren. Teveel stress en werkdruk helpen vaak niet om je doelen te realiseren. Dat kunnen we dus maar beter ten allen tijden vermijden. Voelen we de nood niet om een doel te realiseren dan geeft dat te weinig stress en te weinig werkdruk om onze focus op het doel te leggen. Waardoor het doel te weinig aandacht krijgt en wellicht ook niet gerealiseerd zal worden.Voelen we ons niet verbonden met een doel, dan zal het doel ook niet gerealiseerd zal worden.Ø Hieronder vind je 8 tips om je doelen tastbaar te maken.


1. One-pager : Schrijf je doelen op papier, liefst een one-pager om het overzichtelijk te houden

2. Maak een onderscheid tussen je persoonlijke doelen en je business doelen.

3. Wat is de noodzaak van je doelen? Waarom is het noodzakelijk deze doelen te realiseren? Leg bovendien vast op een schaal van 1 tot 10 wat de noodzaak is van je verschillende doelen. Zoek bovendien naar enige verbinding met je doel.

4. S.M.A.R.T : Zorg dat je doelen haalbaar zijn, de smart-methode kan hierbij helpen.

5. Herlees : Lees herhaaldelijk je doelen die je wil bereiken.

6. Focus : Leg focus op één van je doelen. Door focus zal je gemakkelijker je doel bereiken (ook wel eens the #lawofattraction genoemd)

7. Gebeurtenissen : Schenk aandacht aan positieve gebeurtenissen, gebeurtenissen die kunnen helpen bij het bereiken van je focus-doel.

8. Intenties : Koppel intenties aan de gebeurtenissen die je kunnen helpen bij het realiseren van je doelen.


Ø Uit ervaring heb ik ondervonden dat sommige ondernemers moeite hebben om

- hun doelen en hun intenties duidelijk uit te drukken

- concrete vorm te geven aan hun doelen en hun intenties

- in hun dagelijks dagboek structuur te brengen waardoor de intenties en de doelen verspreid staan doorheen het dagboek en dus het overzicht kwijt is.


Ø Samenvatting van dit artikel

Wil je aan de slag gaan met je doelen en/of intenties, dan is overzicht belangrijk. Want het heeft natuurlijk geen zin om enkel te blijven hangen in het noteren en herlezen van je notities. Je dient ook in staat te zijn een volgende stap te nemen.


1. Bepaal daarom eerst waarvan je wil loskomen?

2. Bepaal daarna je wat je wil bereiken?

3. Zet dan je intenties scherper en start. Met andere woorden zet je gedachten om in daden.

4. Maak je gedrag zichtbaar voor anderen

5. Maak je gedrag bespreekbaar met anderen.

Heeft dit artikel iets bij je losgemaakt?

Heb je nood om jouw doelen en intenties te bespreken met een #ondernemersbegeleider van Let’s Get Inspired? Heb je nood om meer #structuur in je nota’s te krijgen?


Aarzel dan niet mij te contacteren, zodat we samen even kunnen inzoomen op jouw doelen en intenties. We bekijken dan samen wat de beste #methode is om haalbare veranderingen in je aanpak te brengen.

Maak een afspraak en ervaar jouw fun in business.Ann Poleunis

Let’s Get Inspired, Ondernemersbegeleiding


Kapelstraat 67

2520 Broechem

0476/96.12.9835 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page